ἀπείθη

ἀπείθη
ἀφίημι
send forth
aor ind pass 3rd sg (ionic)
ἀ̱πείθη , ἀπειθέω
to be disobedient
imperf ind act 3rd sg (doric aeolic)
ἀπειθέω
to be disobedient
pres imperat act 2nd sg (doric aeolic)
ἀπειθέω
to be disobedient
imperf ind act 3rd sg (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • ἀπειθῆ — ἀπειθής disobedient neut nom/voc/acc pl (attic epic doric) ἀπειθής disobedient masc/fem/neut nom/voc/acc dual (doric aeolic) ἀπειθής disobedient masc/fem acc sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπειθῇ — ἀπειθέω to be disobedient pres subj mp 2nd sg ἀπειθέω to be disobedient pres ind mp 2nd sg ἀπειθέω to be disobedient pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • непокорьныи — (7*) пр. 1.То же, что непокоривыи: пьрвѣѥ ѹбо ѿрочьна им˫ашеть непокорьна. бл҃гобо˫азньствɤюща. (ἀντιτείνοντα) ЖФСт XII, 55 об.; аще и непокорьнъ кто. и двоици. запрѣщениѥ сътворити. УСт XII/XIII, 214 …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • непослоушьныи — (2*) пр. Неповинующийся, непокорный: люди непослѹшны˫а и жестошиица (ἀπειϑῆ) ГА XIII–XIV, 68а; непослѹшьно средн. в сост. сказ.: и рѣша мѹжи браньнии. ты еси король голова всимъ полкомъ. аще насъ пошли. напере(д) кого. непослѹшно есть. вѣси бо ты …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”